El brand book és la “bíblia” per a qualsevol marca. I els seus «manaments» han de complir-se al peu de la lletra

El brand book o manual d’identitat corporativa és l’eina imprescindible per a qualsevol marca. És la millor guia per a ajudar a comunicar correctament i de manera global i marcarà directrius de la marca a tots els nivells.

Un brand book és necessari a l’hora de crear una nova marca però també és molt necessari en marques i projectes que porten anys funcionant perquè sempre és bon moment per a prendre distància i per fi posar en valor la marca i vetllar pel correcte ús d’aquesta.

Existeixen diferents projectes de brand book, des de manuals més ambiciosos en els quals l’aposta de la marca per la coherència, imatge i transparecía és molt gran amb la qual cosa es vol reflectir tot en un brand book el més extens possible que cobreixi qualsevol característica i necessitat de la marca a manuals d’identitat de marca visual molt més senzills en els quals el brand book es convertirà en una guia visual que serveixi de manual d’ús i aplicació de la marca en diferents aplicacions perquè la marca no es desvirtuï, en els seus usos, i canviï amb el temps depenent de qui treballi amb ella.

Tots dos tipus de brand books i tots els seus passos intermedis són vàlids i útils pensant en la utilitat amb la qual van ser concebuts. No totes les empreses poden assumir d’entrat un projecte tan gran i amb un brand book més delimitat a les necessitats visuals en un punt inicial ja els resol almenys les necessitats d’aplicació de marca.

Si ens pregunteu a nosaltres com seria la nostra valoració inicial a l’hora de realitzar un brand book que de veritat assumeixi un paper que li correspon de manual de marca realment útil i que de veritat estableixi les bases i abasti els punts més clau d’una marca creiem que de veritat s’ha d’invertir d’entrada una miqueta més per a iniciar el projecte amb tots els recursos necessaris.

Per a poder realitzar un brand book sòlid, amb arguments i que realment sigui una eina que ajudi a reflectir de manera global la marca, hi ha uns mínims que aquest manual hauria de plasmar:

· Definició de la marca

            · Misió

            · Visió

            · Valors

            · Història

· Definició de cliente ideal (Buyer persona)

· Identitat visual:

            · Logotip

            · Versions i usos

            · Colors

            · Família/s tipogràfiques

            · Estil imatges

· Identitat verbal:

            · Claim

            · To i veu

            · Missatges

· Materials i aplicacions de marca.

El reflex d’aquests elements convertirien al manual de marca en una eina realment útil.

Si busquem treballar-ho en més profunditat i si l’empresa ho requereix pel seu volum, extensió, necessitat o futura projecció es podrien treballar altres elements com l’estratègia, arquitectura de marca, Co-brànding, patrocinis, etc, etc.

Com dèiem el brand book d’una marca pot ser l’extens que la marca necessiti i la labor del creatiu és adaptar-se a les necessitats de client en el punt en el qual en aquest moment es trobi la companyia.